Raabeonline.com

Платформата за онлайн обучения на РААБЕ България е естествено продължение на усилията ни в посока подпомагане, развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност на учители и директори на образователни институции.


Повече

Teachershop.bg

Онлайн магазин, който Ви улеснява при избора и покупката на материали и средства за Вашия учебен час от всяко място и по всяко време.


Повече

Изнесени обучения

Участието в обучение извън работната среда е не само полезно за повишаване и усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на един учител, но също така дава възможност за активна почивка и разтоварване от напрегнатото ежедневие.


Повече

Професионална литература

  • Практически наръчници
  • Компактдискове
  • ИКТ решения
  • Документация


Повече

Уважаеми колеги,

Очертава се 2016 година да бъде година на големи промени в образователната ни система. А това поставя нови предизвикателства пред Вас.

Вие сте главните участници в образователния процес, от които зависи успешната реализация на образователната реформа.

Прекланяйки се пред Вашата всеотдайност и неуморния Ви труд, Ви пожелаваме здраве и сили, които ще са Ви нужни, за да раздавате, както и досега, знание и обич на нашите деца.

Ние, от своя страна, ще продължим да Ви подпомагаме в тази нелека и отговорна задача, като:

  • Ви информираме за новостите в системата на образованието с ежемесечните си електронни бюлетини;
  • организираме обучения и тренинги на място във Вашето училище или детска градина по актуални за учителите теми;
  • създаваме продукти в областта на образованието.

Екипът на РААБЕ България

Каталози
Препоръки

В резултат на проведената съвместна дейност и проведените обучения, можем да дадем висока професионална оценка на начина по който РААБЕ България организира качествено и в срок поетите ангажименти и възнамеряваме и за в бъдеще да организираме съвместно обучения за педагогическите специалисти в област Ловеч.

Райко Райков - началник РИО Ловеч

Тази година поверихме квалификационната си дейност на педагогическия персонал на училището ни на РААБЕ България. Услугата, която получихме, оценяваме, оценяваме като високо качествена и отлично организирана, а лекторите – високо квалифицирани и много добри професионалисти.

Наташа Кирякова - директор ОУ „Иван Вазов“ Харманли

Като лоялни клиенти на РААБЕ България получаваме новите продукти при преференциални условия. Разчитаме и на професионалните съвети и индивидуални решения по проблеми, специфични за организацията ни. Оценяваме високо дейността на РААБЕ България и в бъдеще ще продължим да ползваме услугите им.

Наташа Кирякова - директор ОУ „Иван Вазов“ Харманли

Надявам се есенните форуми да се превърнат в традиционни, защото представляват необходимост и създават сигурност и възможности за сътрудничество още преди началото на учебната година

Илияна Кръстева – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Брегово

В резултат на добрата организация успяхме в кратки срокове да подготвим, организираме и реализираме обучения, в които взеха участие учители и помощник-възпитатели от всички детски градини. Удовлетворени сме от сътрудничеството и препоръчваме  на всички да се възползват от услугите на РААБЕ България ЕООД.

Минчо Казанджиев - кмет на община Ловеч

Участниците в обучението получиха практически знания и умения, актуална информация за представените технологии и полезни методически насоки. Даваме с основание висока оценка за професионализма, компетентността и отзивчивостта на екипа.

Г. Димитрова - директор ОУ „Христо Ботев“ с.Ценово

Много добър помощник в работата на директора! Добре организирано и разпределено по теми!

Бирова - ЦДГ „Слънчо“ Карабунар

За мен това беше възможност да получа отговори на важни въпроси и да почерпя опит от свои колеги и експерти в областта на образованието.

Димитрия Атанасова – директор на НУ „Г. С. Раковски“, гр. Хасково

Възможността на изданията да се актуализират ги прави изключително полезни. Продуктите ежедневно подпомагат моята дейност като директор, както и работата на моите колеги. Благодаря на екипа на РААБЕ България за професионализма. <br> препоръчваме фирмата като коректен и заслужаващ доверие партньор.

Ана Янкова - директор ОУ „Иван Вазов“ Варна

Обучението бе на добро ниво, благодарение на добрата организация. Всички участници в семинара останаха доволни от получените знания и компетентности. Надяваме ме се и за напред да провеждаме семинари по актуални теми, свързани с развитието на съвременното образование.

Г. Димитрова - директор ОУ „Христо Ботев“

Организацията на семинара бе на отлично ниво, съобразявайки  възможностите и потребностите на колектива. Отличаваше се с гъвкавост и динамичност. Комуникацията бе на достъпно ниво, отличаваше се с деловитост и адекватност. Изключителни благодарности за пълноценно свършената работа.

инж. М. Жайгарова-Йорданова - директор ПГТТ „Христо Ботев“ гр.Смолян

Обучението беше проведено съгласно предварително обявена програма от РААБЕ и беше изключително практически насочено и полезно за нашите учители. Изразяваме нашето задоволство от съвместната ни работа с РААБЕ България и ги препоръчваме като надежден и коректен партньор при организиране на обучения.

Момчил Донов - директор ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ивайлово, общ. Пазарджик

Поздравления за организирането на форума за втори път. Присъствах на І-я форум и бях изключително доволна не само от лекторите, но и от прекрасната цялостна организация. 

Лена Парова - директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Ветрен

Изданията са изключително полезни, поради факта, че са изцяло практически ориентирани към практиката и дават множество съвети и примери за ефективно управление, който подпомагат, както моята работа, така и работата на моя екип. Благодаря на екипа на РААБЕ, който се грижи изданията да бъдат винаги актуални и професионално написани, като същевременно са достъпни и практически приложими.

Момка Дивчева - директор на ОУ „Елин Пелин“ Бургас

От името на всички директори изказвам благодарност на РААБЕ България и лектора за отличната организация и ниво на проведеното обучение. Благодарим за професионализма!

Р. Йорданова - директор СОУ Н.Й. Вапцаров

В обучението се използваха интерактивни форми и съвременни компютърни технологии. Приложени бяха много материали за повишаване на педагогическите компетентности на родителите и професионалните умения на учителите и непедагогическия персонал. Благодарност на лекторите за подробните обяснения и професионалното представяне на материала. Бихме се включили в бъдещи обучения и с удоволствие препоръчваме услугите на РААБЕ България.

Иван Барзин - кмет на община Вълчедръм

На 10.11.2012 проведохме за втори път обучение на педагогически специалисти от нашето училище, организирано от РААБЕ България, което още веднъж потвърди, че сме направили правилния избор на обучителна организация.

Елка Цанева - директор СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

РААБЕ осигури отлично подготвен лектор, работни материали и сертификати за участниците. Участниците останаха изключително доволни от практическия формат на обучението и начина, по-който лектора представи темата. РААБЕ България организира качествено и в срок поетите ангажименти и възнамеряваме и за в бъдеще да участваме в обучения организирани от тях.

Галя Георгиева - директор ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Абланово, обл. Русе

С РААБЕ България работим от 2001 година. С наръчниците, които ползваме, ние получаваме винаги актуална  и качествена информация , която съдейства за подобряване на процеса на работа в училището ни. Освен това получаваме и безплатен онлайн бюлетин директно на електронната си поща.

Наташа Кирякова - директор ОУ „Иван Вазов“ Харманли

Наръчникът е ценен помощник за справяне с проблемното поведение на децата. Вашите продукти в раздел „Образование“ са с безспорни предимства в ежедневната ни работа.

Любимка Ламбова - ОУ „Васил Априлов“ с. Хърлец, обл. Враца

Успешната работа с РААБЕ България ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на семинара, както и за професионализма и отзивчивостта на екипа.

Катя Русева - директор ОДЗ „Слънце“ гр. Сунгуларе

Организацията на семинара бе на много професионално ниво, съобразена с потребностите на участниците. Разгледани бяха въпроси и теми, пряко касаещи работата на нас като директори, дадени бяха практически насоки и указания. Аз, като участник в проведения семинар, останах много доволна.

инж. Йорданка Станчева - директор на ПГЖПТ „Никола Корчев“ гр. София

РААБЕ България организира и проведе качествено и в срок заявеното обучение. Както и в предишни дейности показват разбиране към конкретните нужди на клиента, експедитивност, деловитост и коректност. Възнамеряваме и в бъдеще при необходимост да проведем семинар по тази и други актуални за педагогическите специалисти теми.

Габриела Миткова - началник РИО Силистра

Изключително доволна съм от участието си в септемврийската конференция - 2013 г.! Оценката ми е - висок професионализъм,компетентни лектори,практически насоки! Удоволствие е да  се работи с Вас - Вие сте правилния  избор !

Ширин Шахин - директор СОУ"Христо Ботев" Арчар

Благодаря за безкрайно ценните за мен съвети и насоки. Обучението за мен бе изключително полезно!!!

Таня Трапова, учителката по история гр. Гоце Делчев

Доволни сме от начина, по който РААБЕ България организира качествено и в срок поетите ангажименти и възнамеряваме и за в бъдеще да организираме съвместно обучения за педагогически специалисти от област Шумен.

доц. д-р Добромир Добрев - началник РИО Шумен

Изразяваме своята висока оценка за осъществения  петдневен обучителен семинар с общ хорариум от 30 учебни часа. Професионализма на лекторите и приятната работна атмосфера допринесоха за обогатяване на педагогическия опит, умения и компетентности на 20-те обучени учители.
Горещо препоръчваме РААБЕ България като компетентен, надежден и коректен партньор с висок професионализъм.

Васил Узунов, кмет на община Брезник

За обученията бяха осигурени отлично подготвени и компетентни лектори, пакет с работни материали и сертификати за участниците. При необходимост отново ще се обърнем към тях за организиране и провеждане на семинари за педагогически специалисти.

Малина Сейкова - директор вечерна гимназия „Захари Стоянов“ Бургас

Още веднъж искам да Ви уверя, че вчерашното обучение беше много интересно и полезно за мен и колегите, за което благодаря. Надявам се, че в бъдеще ще има и други поводи да ни посещавате.

Мая Младенова - учител гр. Козлодуй

Поздравления и благодарности към авторския колектив и към екипа на издателство РААБЕ – четох с голям интерес и конспектирах като ученичка. Наръчникът е чудесен и безусловно би бил ценен помощник в работата на всеки директор.

Катя Вълчева - директор ЦДГ „Иглика“ гр. Карнобат

Винаги съм харесвала форуми от този тип и ще се радвам, ако ме поканите отново. Впечатлена бях от отличната организация на форума! За лектори бяха поканени компетентни лица, което ни беше от голяма полза. От първия форум се завърнах с много идеи и добри познанства.

Нина Пацева – директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Стрелци

Високо оценяваме отзивчивостта, начина по който беше организирано цялото обучение и подбора на материали с практическа насоченост, които ни бяха предоставени. Горещо препоръчваме РААБЕ България ЕООД като компетентен, надежден, коректен партньор с висок професионализъм.

Стелиян Борисов - директор I НУ „Христо Смирненски“ гр. Омуртаг

Впечатлени сме от мениджърския екип, работещ в РААБЕ България, от отговорността, както при организирането и предварителната подготовка, така и по време на самото обучение и последващото отчитане на резултатите.

Емил Тюлеков - директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево

Екипът на РААБЕ България ЕООД подпомогна нашето обучение с организацията и документацията по осъществяване на обучението. В бъдеще при нужда отново ще търсим тяхната помощ.

Веска Барова - директор на СОУ „Нешо Бончев“ гр. Панагюрище

Препоръчваме на всички проявили интерес с различна тематика, свързана със съвременното обучение и образование, да потърсят РААБЕ България. Те работят с преподаватели, доказали се в науката и практиката, умеещи да поднесат своя опит и знания, според новите европейски изисквания.

Емил Тюлеков - директор ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Семерджиево

С голямо внимание и интерес разгледах предложеното издание от РААБЕ България и се убедих, че то наистина представлява един много добър наръчник за всеки директор на училище, за което Ви поздравявам.

Невен Устов - директор ОУ „Пейо Яворов“ с. Гьоврен

РААБЕ България осигури отлично подготвен лектор, работни материали и сертификати за участниците. По време на обучението участниците получиха конкретни и практични съвети за своята работа. Възнамеряваме и за в бъдеще да си сътрудничим с РААБЕ България и искрено ги препоръчваме като надежден и коректен патньор, който изпълнява качествено и в срок, поетите ангажименти.

Валентина Ефтимова - директор на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Обретеник, обл. Русе

Надявам се есенните форуми да се превърнат в традиционни, защото представляват необходимост и създават сигурност и възможности за сътрудничество още преди началото на учебната година

Илияна Кръстева – директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Участниците останаха изключително доволни от компетентността на лектора, който представи най-актуалната информация по темата, както  и практическите насоки за методическа работа.  Участниците получиха работни материали по темата и сертификат за участие. Възнамеряваме и за в бъдеще да провеждаме обучения за педагогически специалисти, организирани от РААБЕ България.

Елка Цанева - директор СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Благодаря за чудесната квалификация, която вчера бе проведена в нашата детска градина. За пореден път доказвате своя висок професионализъм и умение да извършвате такава дейност. Всички колеги  и аз в частност, останахме много доволни от начина на преподаване, от  отношение на преподавателя към групата и  от  интесно-поднесената материя. Пожелаваме на целия екип все така да бъдете на такова високо професионално ниво!

Марияна Попова – директор ЦДГ „Вяра, Надежда, Любов“
Go to top