CD Длъжностни характеристики

CD Длъжностни характеристики

Съдържа примерни длъжностни характеристики за педагогически специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Табове

Споделете тoзи продукт: 
Go to top