CD Длъжностни характеристики

CD Длъжностни характеристики

ПРЕДСТОЯЩО ИЗДАНИЕ! Период на излизане: м. октомври – ноември
Съдържа примерни длъжностни характеристики за педагогическите и непедагогическите длъжности в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Табове

Споделете тoзи продукт: 
Go to top