CD Документация - за училища

От практиката на Директора... Документация

ПРЕДСТОЯЩО ИЗДАНИЕ! Период на излизане: 15 работни дни след обнародване на включените в изданието ДОС в ДВ.
Актуализиран и допълнен съобразно новата нормативна уредба компактдиск с примерни документи за организация на дейностите и учебната година в училище.

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Табове

Споделете тoзи продукт: 
Go to top