Нови минимални заплати в системата на народната просвета

Нови минимални заплати в системата на народната просвета
Промяна в Наредбата за работните заплати и нов Анекс към КТД
02
2013

 

С приетите изменения в Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати в системата на народната просвета и Анекс към колективния трудов договор за системата на народната просвета се определят минимални основни работни заплати, както следва:

 

 

Група

Длъжности

Минимална основна

работна

заплата от 1.01.2013 г.

 

I. Педагогически специалисти с ръководни функции

 

директор на училище, детска градина и обслужващо звено

 

– 660 лв.

помощник-директор

– 610 лв.

 

II. Педагогически специалисти

младши учител, младши възпитател

учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател

старши учител, старши възпитател

главен учител, главен възпитател

– 500 лв.

– 500 лв.

 

 

 

 

– 535 лв.

– 570 лв.

В изменението на чл. 28 от КТД е уточнено, че повишението на единните разходни стандарти се изразходват само и единствено за увеличение на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета и същите се увеличават с не по-малко от осем процента от 01.01.2013 г.

Училищата и детските градини, които не могат да осигурят увеличение на индивидуалните работни заплати с минимум осен процента извършват увеличение равно на ръста на средствата по единни разходни стандарти, за което уведомяват Министерството на образованието, младежта и науката, Регионалните инспекторати по образование и първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Те от своя страна дават препоръки за допълнително увеличение на възнагражденията, при идентифицирани възможности за това.

Сподели тази статия: 
Go to top