Практическите задачи изместват контролните

Практическите задачи изместват контролните
С новите учебни програми задължават учителите да пишат бележки на практически задачи
11
2012

В проектите на новите учебни програми по всички предмети е заложено въвеждането на оценки по предмети. По този начин се намалява тежестта на бележките от контролните при оформяне на годишния успех. Целта на промяната е учителите да насърчават практическите знания на учениците, а не просто да поставят оценка за научени уроци.

Новите учебни програми по математика предвиждат 25 на сто от годишната оценка да се формира от текущите бележки под формата на устно или писмено запитване. Тежестта на класните изпитвания ще е 45 на сто, а останалите 30 на сто ще бъдат от работа по проекти.

Практическите занимания и експериментите стават задължителни и в часовете по химия, физика и биология. Това предвиждат и новите учебни програми по природни науки в прогимназиален етап. Упражненията в лаборатория и проекти ще носят 30 на сто от годишната оценка. Още толкова ще идват от контролни, а останалите 40 на сто от текущи изпитвания.

Просветното министерство вече представи новите учебни програми по математика, информационни технологии, чужди езици и предприемачество. Оценяването по проекти ще бъде заложено като задължителен елемент в учебните програми и по другите предмети, които предстоят да бъдат представени.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Go to top