Компактдискове

Документация за детската градина... Контролна дейност

Документация за детската градина... Контролна дейност

Компактдискът Ви осигурява повече от 100 готови бланки и документи, необходими за осъществяване на контролна дейност в детската градина.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... ИЗПИТИ

От практиката на Директора... ИЗПИТИ

НОВО!
Нормативна уредба и над 100 готови примерни образци на документи, необходими за провеждане на изпити...Прочети още

Формат: 
Компактдиск
Цена:34,32 лв

ОТ ПРАКТИКАТА НА ДИРЕКТОРА … Административно-стопанска дейност

НОВО!
Над 100 готови образци на документи за планиране и организиране на административно-стопанската дейност в училището....Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Документация за детската градина... Планиране и регламентиране на дейността

Планиране и регламентиране на дейността

Компактдискът съдържа примерни образци на документи, необходими за правилното планиране и регламентиране на дейността на детската градинаПрочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Документация за детската градина... Задължителна предучилищна подготовка

Компактдискът Ви осигурява повече от 100 готови бланки и документи, необходими за правилното планиране и организиране на задължителната предучилищна подготовка във всяка детска градина.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Документация за детската градина … Безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Документация за детската градина … Безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Компактдискът съдържа примерни образци на документи, необходими за цялостната организация на дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина.Прочети още

Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики

СD с 92 готови длъжностни характеристики за системата на образованието,съгласно НКПД 2011Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Документация

От практиката на Директора ... Документация

CD с над 220 образци на документи за системата на образованието.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Трудово-правни документи и казуси

Трудово-правни документи и казуси

CD с всички необходими образци на документи за сключване и прекратяване на трудови и граждански договори; заявления и заповеди за видове отпуски, командироване на служители, изплащане на обезщетения и др.  Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Система за финансово управление и контрол

Система за финансово управление и контрол

Компактдискът съдържа процедури, правила и практически насоки за правилното изграждане и функциониране на Системата за финансово управление и контрол в учебните заведения.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Страници

Go to top