Компактдискове

Документация за детската градина... Интегрирано обучение на деца със СОП

Интегрирано обучение на деца със СОП

Примерни варианти на документи, необходими за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детската градина.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

ОТ ПРАКТИКАТА НА ДИРЕКТОРА… Целодневна организация на учебния ден

ОТ ПРАКТИКАТА НА ДИРЕКТОРА… Целодневна организация на учебния ден

НОВО!
Примерни варианти на училищни документи, необходими за планиране, организиране и провеждане на целодневна организация на учебния ден....Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики

СD с 92 готови длъжностни характеристики за системата на образованието,съгласно НКПД 2011Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Документация

От практиката на Директора ... Документация

CD с над 220 образци на документи за системата на образованието.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Трудово-правни документи и казуси

Трудово-правни документи и казуси

CD с всички необходими образци на документи за сключване и прекратяване на трудови и граждански договори; заявления и заповеди за видове отпуски, командироване на служители, изплащане на обезщетения и др.  Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Система за финансово управление и контрол

Система за финансово управление и контрол

Компактдискът съдържа процедури, правила и практически насоки за правилното изграждане и функциониране на Системата за финансово управление и контрол в учебните заведения.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд
CD с всички необходими документи – процедури, инструкции, заповеди и програми за създаване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в учебното заведение.
...Прочети още
Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв


Документация по обществени поръчки. Възлагане чрез публична покана

Документация по обществени поръчки. Възлагане чрез публична покана

Компактдискът съдържа примерни образци на документи, необходими за процедури по възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Архивиране

От практиката на Директора... Архивиране

Компактдискът съдържа необходимите образци на документи, касаещи функциите и задълженията на ръководителите на организациите, членовете на експертните комисии и водещите учрежденските архиви.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

CD „Служебна кореспонденция“

CD „Служебна кореспонденция“

Компактдискът съдържа над 70 образци на документи, обхващащи цялостната кореспонденция в учебното заведение.Прочети още

Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв


Страници

Go to top