Компактдискове

От практиката на Директора... ИЗПИТИ

От практиката на Директора... ИЗПИТИ

НОВО!
Нормативна уредба и над 100 готови примерни образци на документи, необходими за провеждане на изпити...Прочети още

Цена:34,32 лв

ОТ ПРАКТИКАТА НА ДИРЕКТОРА ...

ОТ ПРАКТИКАТА НА ДИРЕКТОРА ...

Поредица от 10 компактдиска с тематично обособени образци на документи за сферата на образованието. Документите са готови за директно попълване и разпечатване.Прочети още

Цена:277,20 лв

Документация за детската градина... Контролна дейност

Документация за детската градина... Контролна дейност

НОВО!

Компактдискът Ви осигурява повече от 100 готови бланки и документи, необходими за осъществяване на контролна дейност в детската градина.Прочети още

Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Длъжностни характеристики

Длъжностни характеристики

СD с 92 готови длъжностни характеристики за системата на образованието,съгласно НКПД 2011Прочети още

Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Документация

От практиката на Директора ... Документация

CD с над 220 образци на документи за системата на образованието, необходими за:

  • Организация на дейността в училища и
...Прочети още
Цена:34,32 лв

Трудово-правни документи и казуси

Трудово-правни документи и казуси

CD с всички необходими образци на документи за сключване и прекратяване на трудови и граждански договори; заявления и заповеди за видове отпуски, командироване на служители, изплащане на обезщетения и др.  Прочети още

Цена:34,32 лв

Система за финансово управление и контрол

Система за финансово управление и контрол

Компактдиск, съдържащ необходимите процедури, правила и практически насоки за правилното изграждане и функциониране на Системата за финансово управление и контрол в учебните заведения. Прочети още

Цена:34,32 лв

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

CD с всички необходими документи – процедури, инструкции, заповеди и програми за създаване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в учебното заведение.Прочети още

Цена:34,32 лв

Документация по обществени поръчки. Възлагане чрез публична покана

Документация по обществени поръчки. Възлагане чрез публична покана

Компактдискът съдържа примерни образци на документи, необходими за процедури по възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.Прочети още

Цена:34,32 лв

От практиката на Директора... Архивиране

От практиката на Директора... Архивиране

Компактдискът съдържа необходимите образци на документи, касаещи функциите и задълженията на ръководителите на организациите, членовете на експертните комисии и водещите учрежденските архиви.Прочети още

Цена:34,32 лв

Страници

Go to top