Български език и литература за 1-4 клас ( II срок )

	Български език и литература за 1-4 клас ( II срок )
34 разработени теми по Български език и литература за I-IV клас. Никога не е било толкова лесно да подготвите уроците си!
Автори: 
Авторски колектив
Формат: 
компактдиск
Цена:12,40 лв
 • Готови работни и методически материали за учители в начален етап, предназначени да обогатят и разнообразят учебния материал по Български език и литература на учениците от I-IV клас.
 • Темите са съобразени с ДОИ за учебно съдържание и с особеностите и потребностите на малките ученици.
 • Подходящи за групова и индивидуална работа в клас.
 • Удобен формат, бърз достъп и възможност за директно разпечатване
 • 34 теми
 • Входяща и изходяща диагностика
 • Нови идеи за дейности по време на час
 • Разнообразни задачи и упражнения по Български език и литература

 

Съдържание

1 клас

Тема 1: Модел на изречение
Темa 2: Най-хубавото птиче
Teма 3: Самостоятелна работа
Teма 4: Самостоятелна работа
Teма 5: Самостоятелна работа
Teма 6: Знам и мога
Teма 7: Творчески съчинения
Teма 8: Работен лист
Teмa 9: Изходяща диагностика

2 клас

Тема 1: Моето любимо цвете – съчинение описание
Тема 2: Работен лист
Тема 3: Изходяща диагностика

3 клас

Тема 1: Редактиране на текст
Teмa 2: Преразказ на разказ
Тема 3: Преразказ на приказка
Тема 4.1: Съществително име
Тема 4.2: Съществително име
Тема 5: Степенуване на прилагателни имена
Тема 6: Богатството на българския език
Тема 7: Творчески съчинения
Тема 8: Вече съм голям, знам и мога сам
Тема 9: Самостоятелна работа
Тема10: Тест за изходно ниво
Teма 11: Изходяща диагностика

4 клас

Тема 1.1: Части на речта
Темa 1.2: Части на речта
Темa 2: Части на речта – обобщение
Тема 3: Части на изречението
Тема 4: Съчинение по преживяване
Тема 5: Комуникативно-речева компетентност. Методически указания
Темa 6.1: Вече съм голям, знам и мога сам
Темa 6.2: Вече съм голям, знам и мога сам
Тема 7: Самостоятелна работа
Темa 8: Изходяща диагностика

 

Това е еднократно изданиe.

 • Изданието ще Ви бъде изпратено заедно с фактурата на посочения от Вас адрес.
 • Съгласно  Чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Вие може да се възползване от правото си за отказ от покупката в срок 7 дни след получаването на изданието.
 • Поръчвайки издание Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба.

 

Споделете тoзи продукт: 
Go to top