От практиката на Директора... Длъжностни характеристики

	Длъжностни характеристики

СD с 92 готови длъжностни характеристики за системата на образованието,съгласно НКПД 2011

Автори: 
Даринка Христова, Лорета Колева
Цена:34,32 лв

СD с 92 готови длъжностни характеристики за системата на образованието, съгласно НКПД 2011.

  • разделени по степени и учителски длъжности, съгласно НКПД 2011;
  • подробно разписани и в съответствие със съвременните тенденции в предучилищното и училищното образование;
  • примерни длъжностни и поименни разписания за училище и детска градина.

Всяка длъжностна характеристика е готова за директно попълване и разпечатване, като позволява и допълване в зависимост от специфичните за съответното учебно заведение изисквания.

 

Всяка длъжностна характеристика е готова за директно попълване и разпечатване, като позволява и допълване в зависимост от специфичните за съответното учебно заведение изисквания.

Вижте пълен списък на длъжностните характеристики в:

 

Длъжностни характеристики за училище

Код по НКПД 2011

Наименование на длъжността

1345

 

Ръководители в образованието

1345

6001

Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета

1345

6002

Директор, училище

232

 

Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320

 

Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320

5001

Младши учител, практическо обучение

2320

5002

Учител, практическо обучение

2320

5003

Старши учител, практическо обучение

2320

7004

Главен учител, практическо обучение

2320

5005

Младши учител, теоретично обучение

2320

5006

Учител, теоретично обучение

2320

5007

Старши учител, теоретично обучение

2320

7008

Главен учител, теоретично обучение

233

 

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330

 

Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330

5001

Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330

5002

Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330

5003

Младши учител, спортна подготовка

2330

5004

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330

5005

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330

5006

Учител спортна подготовка

2330

5007

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330

5008

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330

5009

Старши учител спортна подготовка

2330

7010

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330

7011

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330

7012

Главен учител спортна подготовка

234

 

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

2341

 

Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5001

Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5002

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5003

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

7004

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5005

Младши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5006

Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

5007

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341

7008

Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2352

 

Учители за лица със специални образователни потребности

2352

5001

Младши учител, ресурсен

2352

5002

Учител, ресурсен

2352

5003

Старши учител, ресурсен

2352

7004

Главен учител, ресурсен

2352

5005

Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352

5006

Учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352

5007

Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352

7008

Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352

5009

Младши учител на деца с умствена изостаналост

2352

5010

Учител на деца с умствена изостаналост

2352

5011

Старши учител на деца с умствена изостаналост

2352

5012

Главен учител на деца с умствена изостаналост

2352

5013

Младши учител, слухово-речев рехабилитатор

2352

5014

Учител, слухово-речев рехабилитатор

2352

5015

Страши учител, слухово-речев рехабилитатор

2352

5016

Главен учител, слухово-речев рехабилитатор

2352

5017

Младши учител на деца с нарушено зрение

2352

5018

Учител на деца с нарушено зрение

2352

5019

Старши учител на деца с нарушено зрение

2352

7020

Главен учител на деца с нарушено зрение

2359

6001

Помощник-директор, административно-стопанската дейност

2359

6002

Помощник-директор, учебната дейност

2359

6003

Помощник-директор, учебно-производствената дейност

2359

6005

Помощник-директор, спортна дейност

2359

6007

Младши възпитател

2359

6008

Възпитател

2359

6009

Старши възпитател

2359

6010

Главен възпитател

2359

6011

Педагогически съветник

2634

6003

Психолог, училищен

обратно

Длъжностни характеристики за детска градина

Код по НКПД 2011

Наименование на длъжността

134

 

Ръководители в областта на професионалните услуги

1341

 

Ръководители в областта на услугите за грижи за деца

1341

5002

Директор, детска ясла

1345

6004

Директор, детска градина

2341

5009

Младши учител, подготвителен клас

2341

5010

Учител, подготвителен клас

2341

5011

Старши учител, подготвителен клас

2341

7012

Главен учител, подготвителен клас

2342

 

Учители в предучилищно възпитание и подготовка

2342

5001

Младши учител, детска градина

2342

5002

Учител, детска градина

2342

5003

Старши учител, детска градина

2342

7004

Главен учител, детска градина

2342

5005

Младши учител, музика в детска градина

2342

5006

Учител, музика в детска градина

2342

5007

Старши учител, музика в детска градина

2342

7008

Главен учител, музика в детска градина

2359

6001

Помощник-директор, административно-стопанска дейност, детска градина

2359

6002

Помощник-директор, учебна дейност, детска градина

2359

6012

Педагог

2411

6004

Счетоводител

2622

5001

Библиотекар

2634          

6003Психолог в детска градина

4110

2001

Завеждащ, административна служба

4311

2002

Касиер, домакин

5120

2001

Готвач

5120

2003

Помощник-готвач

5312

3003

Помощник-възпитател

9112

0004

Чистач/ Хигиенист

9412

0003

Работник, кухня

9510

0003

Пазач, невъоръжена охрана

9622

0001

Общ работник

обратно

Това е еднократно изданиe.

  • Изданието ще Ви бъде изпратено заедно с фактурата на посочения от Вас адрес.
  • Съгласно  Чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Вие може да се възползване от правото си за отказ от покупката в срок 7 дни след получаването на изданието.
  • Поръчвайки издание Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба.

 

Споделете тoзи продукт: 
Go to top