Система за финансово управление и контрол

	Система за финансово управление и контрол

Компактдиск, съдържащ необходимите процедури, правила и практически насоки за правилното изграждане и функциониране на Системата за финансово управление и контрол в учебните заведения. 

Автори: 
Авторски колектив
Формат: 
компактдиск
Цена:34,32 лв

Компактдиск, съдържащ процедури, правила и практически насоки за правилното изграждане и функциониране на Системата за финансово управление и контрол в учебните заведения:

 • Антикорупционна програма.
 • Архивиране.
 • Управление на човешки ресурси.
 • Документооборот.
 • Система за двоен подпис.
 • Етичен кодекс.
 • Информационни системи.
 • Комуникация.
 • Общинска собственост.
 • Осчетоводяване на стопански операции.
 • Предварителен контрол.
 • Счетоводна политика.
 • Управление на риска.
 • Устройствен правилник.

 

 • Антикорупционна програма.
 • Архивиране.
 • Управление на човешки ресурси.
 • Документооборот.
 • Система за двоен подпис.
 • Етичен кодекс.
 • Информационни системи.
 • Комуникация.
 • Общинска собственост.
 • Осчетоводяване на стопански операции.
 • Предварителен контрол.
 • Счетоводна политика.
 • Управление на риска.
 • Устройствен правилник.

Това е еднократно изданиe.

 • Изданието ще Ви бъде изпратено заедно с фактурата на посочения от Вас адрес.
 • Съгласно  Чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Вие може да се възползване от правото си за отказ от покупката в срок 7 дни след получаването на изданието.
 • Поръчвайки издание Вие се съгласявате с нашите Общи условия за продажба.

 

Споделете тoзи продукт: 
Go to top